Witamy w naszej firmie!
MISJA SPÓŁKI

Misją Spółki jest właściwe rozumienie i zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez fachową obsługę i doradztwo w doborze wyrobów najwyższej jakości, szybkość dostaw i usług w zakresie dystrybucji oraz budowanie wizerunku marki o silnej osobowości.

STRATEGIA ORGANIZACJI

Wszelkie działania zostały podporządkowane temu, aby pozyskane przez nas środki były w zdecydowanej części reinwestowane, co pozwoli nam na dynamiczny rozwój.

WARTOŚCI, KTÓRYMI POWINNA KIEROWAĆ SIĘ SPÓŁKA

Zarządzający apelują do obowiązku dobrej pracy; pracujący mają sami pilnować wysokich standardów w obsłudze. Osiąga się to dzięki pełnemu zaangażowaniu i budowaniu profesjonalizmu poprzez ambicje pracowników.

DOMENA DZIAŁALNOŚCI

Zaspokajanie potrzeb w produkty dostępne dla każdego. Dotarcie poprzez mobilność i kompetencje do wszystkich segmentów rynku.

KLIENCI FIRMY

Klienci hurtowi i detaliczni, firmy elektroinstalacyjne, przedsiębiorstwa, odbiorcy zagraniczni.

ZASPOKAJANIE POTRZEB RYNKU

W trosce o jakość wysokich usług Firma „ELNAR S.C.” dystrybuuje nowoczesne produkty renomowanych marek: HAGER, MOELLER, PHILIPS, SCHNEIDER, ETI, NKT, DOSPEL, SPAMEL, SIMET i wiele innych.

SPOSÓB OSIĄGANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Jedynym czynnikiem trwałej przewagi konkurencyjnej są ludzie, ich umiejętności, pomysłowość, doświadczenie i zaangażowanie w realizację celów misji i strategii firmy Elnar s.c.

Mariusz BartosiakKrzysztof Garbacz

Dodaj stronę do zakładek.


Copyright © 2009-2017 AG


Designed by Elbea